Ilyen sokba kerül a jogszabályok áthágása

2012. március 09. péntek - 14:22 / piac-profit.hu
  •    

Becslések szerint 50 milliárd euró terhet jelent évente az EU gazdasága számára a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának elmulasztása. A háttérben elsősorban a felmerülő egészségügyi és a környezettel kapcsolatos közvetlen költségek állnak.

A bizottság közleményben hívta fel a tagországok figyelmét arra, hogy a nem hatékony környezetvédelem akár évi 50 milliárd euróba is kerülhet a polgárok és a vállalkozások számára Európában. Ez felesleges és elkerülhető költség: a jogszabályok jobb végrehajtásával megspórolható lenne.

– Az uniós jogszabályokban nem kizárólag Brüsszel akarata érvényesül, azokat demokratikus módon, a polgárok érdekeit szem előtt tartva a tagállamok és a Parlament közösen fogadják el. Környezetünk védelmét közel 200 jól bevált jogszabály szolgálja, de azok alkalmazása túl gyakran nem megfelelő. Ez pedig nem pusztán a környezetünkre ártalmas, de az emberek egészségét is károsítja, bizonytalanságot eredményez az ipar számára és aláássa az egységes piacot. A válság közepette nem engedhetünk meg magunknak ilyen jellegű terheket – nyilatkozott Janez Potočnik környezetvédelmi biztos.

Janez Potočnik az ArcelorMittal gyárban Fotó: EU
Janez Potočnik az ArcelorMittal gyárban
Fotó: EU

A közlemény rávilágít a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásából származó előnyökre, valamint bemutatja, mennyivel kisebb anyagi vonzata lenne megelőzni a környezeti károkat, semmint hosszú távon fedezni azok helyreállítási költségeit.

Így is lehet munkahelyet teremteni

A környezetvédelmi jogszabályok az ipar szempontjából is kedvezők lehetnek: a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok teljes körű végrehajtása 400 ezer munkahelyet teremtene, nettó költsége pedig évi 72 milliárd euróval lenne kevesebb, mint a végrehajtás elmulasztásának költsége.

Így működik az EU
A tagállamoknak kell biztosítaniuk az uniós környezetvédelmi jogszabályok nemzeti végrehajtását, a bizottság pedig ellenőrzi az egyes tagállami kötelezettségvállalások teljesítését. Elmulasztása esetén lépéseket tesz a helyzet rendezése érdekében. A végrehajtást különböző szinteken valósul meg. A tagállamoknak kell gondoskodni olyan nemzeti jogszabályok elfogadásáról, amelyek biztosítják az uniós szinten elfogadott jogszabályok végrehajtását. Közigazgatási rendszerüket úgy kell megszervezniük, hogy biztosítva legyen az egyes jogszabályok gyakorlatban történő betartása, továbbá meg kell valósítaniuk a szükséges – például a megfelelő hulladékkezelés feltételeit megteremtő – beruházásokat. Amennyiben bizonyos feladatok teljesítetlenül maradnak, vagy más problémák merülnek fel (illegális hulladéklerakás vagy védett fajok vadászata), rendelkezésre kell állniuk azoknak az eszközöknek, amelyek lehetővé teszik a megfelelő válaszlépéseket. A március 8-án kiadott közleményt a bizottság az Európai Parlamentnek, a tagállamoknak, az uniós polgároknak, valamint a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásában és érvényesítésében részt vevő valamennyi szereplőnek címezte. A három EU-intézmény közötti megbeszélések eredményei biztosítanak majd keretet a 7. környezetvédelmi cselekvési program kidolgozásához.

Fontos lenne az is, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos megfontolások beépüljenek az ágazati szakpolitikákba, ahogyan ezt már 2010-ben is megfogalmazta az unió a tagállamok felé elvárásként. 

A bizottság célja, hogy fokozza a nemzeti kormányok és az érdekelt felek közötti párbeszédet arról, miként lehetne még sikeresebben együttműködni az uniós jogszabályok végrehajtásának javítása érdekében, többek között hatékonyabb információgyűjtés és ismeretátadás kialakításával, valamint a fokozottabb szerepvállalás ösztönzésével – valamennyi környezetvédelmi célkitűzés vonatkozásában.

Ennek keretében a közlemény ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyek segítségével a tagállamok garantálni tudják az információgyűjtésre, a megszerzett ismeretek terjesztésére, továbbá a környezeti kérdések iránti fogékonyság erősítésére összpontosító szisztematikus megközelítést.

Drága az ismerethiány

Az uniós környezetvédelmi politika végrehajtása és érvényesítése a nemzeti, regionális és helyi hatóságok közös feladata. Azok nem megfelelő végrehajtást gyakran a környezettel kapcsolatos pontos ismeretek hiánya is súlyosbítja. A nyomon követés érdekében tett erőfeszítések változó képet mutatnak Európa-szerte, az elérhető információ sokszor hiányos, nem naprakész, vagy egyszerűen nem áll megfelelő mennyiségben rendelkezésre az interneten. A bővebb és könnyebben hozzáférhető – nemzeti, regionális és helyi szintű – tájékoztatásnak köszönhetően sokkal korábban fel lehetne ismerni a főbb környezetvédelmi problémákat, hosszú távon is jelentős költségeket megtakarítva ezzel.

A megfelelő végrehajtás lehetővé kell tegye a felmerülő összes lehetséges környezetvédelmi probléma hatékony és gyors megoldását. A javaslatok között szerepel például az ellenőrzés és a felügyelet eredményesebbé tétele, a lakossági panaszok tagállami kezelésére vonatkozó szabályok kidolgozása, környezetvédelmi ügyekben az igazságszolgáltatás igénybevételének megkönnyítése, valamint a környezetvédelmi szakemberek európai hálózatainak támogatása.

Problémák kezelése esetén a szabályok végrehajtásáért felelős feleknek egyértelműbben megfogalmazott vállalásokat kell tenniük a kívánt eredmények elérésére vonatkozóan, aminek részeként nyilvánosan számonkérhető referenciaértékeket és határidőket is meg kell állapítani. (A biológiai sokféleségre vonatkozó új európai uniós stratégia részeként a Natura 2000 hálózatot például 2012-ig kell létrehozni.)

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor